Luonnonhoito

Skogssällskapet toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Tarjoamme erilaisia ratkaisuja luonnon- ja ympäristönhoidon huomioivaan tilanhoitoon:

- Jatkuva metsänkasvatus

- Suunnitelma ilmastonmuutoksiin sopeutumista varten

- PEFC- ja FSC-metsäsertifioinnit

- Toiminnan mukauttaminen FSC-sertifikaatin mukaiseksi

- Luonto- ja ympäristökartoitukset

- Myynti- tai rauhoitussuunnitelmat

Toteutamme luonnonhoitotoimenpiteet asteittain valmiin suunnitelman pohjalta ja seuraamme tuloksia sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä.