Yrityksemme

Skogssällskapet Finland

Skogssällskapet Finland on metsäteollisuudesta riippumaton yritys, jonka toimialana on maa- ja metsäomaisuuksien hoito. Yritys tarjoaa lähinnä maahan, metsiin ja rakennuksiin liittyviä palveluja.

Yhteistyökumppani lähellä sinua

Autamme yksityisiä ja julkisia asiakkaitamme hoitamaan metsiä, rakennuksia ja kokonaisvaltaisesti maaomaisuutta kestävällä tavalla eli taloudelliset, ekologiset sekä sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Hoidamme kiinteistösalkkua kunkin omistajan omien tavoitteiden mukaisesti.

Organisaatio

Skogssällskapet Finland koostuu motivoituneista, laajan osaamisen ja kokemuksen omaavista tilanhoitajista. Yritys toimii yhteistyössä ainutlaatuisen sekä erikoisosaamista että – kokemusta omaavan verkoston kanssa, joka myös tukee yrityksen tämän hetkistä kasvua.

Skogssällskapet Finland on Ruotsissa toimivan Skogssällskapetin osakkuusyritys. Skogssällskapetilla on ollut toimintaa jo yli sadan vuoden ajan. Tänä päivänä sen toiminta kattaa noin 500 000 hehtaarin verran maata Ruotsissa.

Latviassa Skogssällskapet on toiminut vuodesta 2002 lähtien. Vuonna 2014 toimintaa laajennettiin Viroon ja Liettuaan ja vuodesta 2010 lähtien toimintaa on ollut myös Norjassa osakkuusyritys Scandforestin myötä.